สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR24K3E-TFD-522 ขนาด 19400 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR28K3E-TFD-522 ขนาด 22700 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR32K3E-TFD-522 ขนาด 25200 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR34K3E-TFD-522 ขนาด 27000 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR36K3E-TFD-522 ขนาด 28800 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR40K3E-TFD-522 ขนาด 31700 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR42K3E-TFD-522 ขนาด 33300 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR45KCE-TFD-522 ขนาด 35800 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR47KCE-TFD-522 ขนาด 37400 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR48KCE-TFD-522 ขนาด 38600 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR54KSE-TFD-593 ขนาด 42700 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR57KSE-TFD-593 ขนาด 48700 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR61KSE-TFD-593 ขนาด 52000 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR68KCE-TFD-522 ขนาด 54000 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR72KCE-TFD-522 ขนาด 56500 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR81KCE-TFD-522 ขนาด 63500 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR94KCE-TFD-522 ขนาด 78600 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR108KCE-TFD-522 ขนาด 88100 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR144KCE-TFD-522 ขนาด 111800 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR190KCE-TFD-522 ขนาด 155000 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR125KCE-TFD-522 ขนาด 103700 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR160KCE-TFD-522 ขนาด 128000 BTU (R134a,R407c)
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR22K3E-PFJ-511 ขนาด 17400 BTU R134a,R407c
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR24K3E-PFJ-511 ขนาด 19400 BTU R134a,R407c
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR26K3E-PFJ-511 ขนาด 20600 BTU R134a,R407c
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR28K3E-PFJ-511 ขนาด 22700 BTU R134a,R407c
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR30K3E-PFJ-511 ขนาด 24300 BTU R134a,R407c
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR34K3E-PFJ-511 ขนาด 27000 BTU R134a,R407c
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR36K3E-PFJ-511 ขนาด 28800 BTU R134a,R407c
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR40K3E-PFJ-511 ขนาด 31800 BTU R134a,R407c
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR42K3E-PFJ-511 ขนาด 33200 BTU R134a,R407c
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR45K3E-PFJ-511 ขนาด 35500 BTU R134a,R407c
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR47K3E-PFJ-511 ขนาด 37400 BTU R134a,R407c
สโครล คอมเพรสเซอร์แอร์ โคปแลนด์ รุ่น ZR48K3E-PFJ-511 ขนาด 38900 BTU R134a,R407c
แวคคั่มปั๊ม โรตารี่ 2 ชั้น (ปั๊มสูญญากาศ 2 ชั้น) \'DAIKAWA\' รุ่น 2VP-200L (200ลิตร/นาที)
แวคคั่มปั๊ม โรตารี่ 2 ชั้น (ปั๊มสูญญากาศ 2 ชั้น) \'DAIKAWA\' รุ่น 2VP-250L (250ลิตร/นาที)
แวคคั่มปั๊ม โรตารี่ (ปั๊มสูญญากาศ) \'DAIKAWA\' รุ่น VP-120L (120ลิตร/นาที)
แวคคั่มปั๊ม โรตารี่ (ปั๊มสูญญากาศ) \'DAIKAWA\' รุ่น VP-60L (60ลิตร/นาที)
แวคคั่มปั๊ม โรตารี่ (ปั๊มสูญญากาศ) \'DAIKAWA\' รุ่น VP-90L (90ลิตร/นาที)
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ VICTOR NO.46 (R12,R22) ขนาด 4 ลิตร
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ VICTOR NO.68 (R12,R22) ขนาด 4 ลิตร
น้ำมันคอมเพสเซอร์ R134a \'PANDA\' ขนาด 1 ลิตร
น้ำมันคอมเพรสเซอร์ VICTOR NO.46 (R12/R22) ขนาด 1 ลิตร
น้ำมันคอมเพสเซอร์ R134a \'Air-Pro\' ขนาด 200cc.
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระแสสลับ ระบบดิจิตอล รุ่นW-OP4 \'WIP\'
เซ็นเซอร์แอร์ LG (แจ๊คเล็ก) 0261
เซ็นเซอร์แอร์ LG (แจ๊คใหญ่) 0262
เซ็นเซอร์แอร์ PANA 0263
เซ็นเซอร์แอร์ SAMSUNG (แจ๊คเล็ก) 0264
เซ็นเซอร์แอร์ SAMSUNG (แจ๊คใหญ่) 0265

                                  
Sitemap หมวดหมู่