แป๊ปทองแดง ชนิดเส้นตรง ขนาด 5/8 นิ้ว TYPE M
แป๊ปทองแดง ชนิดเส้นตรง ขนาด 3-1/8 นิ้ว TYPE L
แป๊ปทองแดง ชนิดเส้นตรง ขนาด 3/4 นิ้ว TYPE L
แป๊ปทองแดง ชนิดเส้นตรง ขนาด 3/8 นิ้ว TYPE L
แป๊ปทองแดง ชนิดเส้นตรง ขนาด 3/8 นิ้ว TYPE M
แป๊ปทองแดง ชนิดเส้นตรง ขนาด 1/2 นิ้ว TYPE M
แป๊ปทองแดง ชนิดเส้นตรง ขนาด 1-1/8 นิ้ว TYPE M
แป๊ปทองแดง ชนิดเส้นตรง ขนาด 1-3/8 นิ้ว TYPE M
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 100.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 80.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 60.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 50.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 45.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 40.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 35.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 30.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 25.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 20.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 18.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 16.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 14.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 12.5MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 10.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 9.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 8.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 7.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 6.3MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 5.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 4.5MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 4.0MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 3.15MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 2.5MFD 250V
MKA รันนิ่ง คาปาซิเตอร์ - แคปรัน (ตัวพลาสติกกลม สีขาว) หัวเสียบ 2.0MFD 250V
รีเลย์ ขนาด 1/3HP สำหรับ ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น และ ตู้แช่
รีเลย์ ขนาด 1/4HP สำหรับ ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น และ ตู้แช่
รีเลย์ ขนาด 1/5HP สำหรับ ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น และ ตู้แช่
รีเลย์ ขนาด 1/6HP สำหรับ ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น และ ตู้แช่
แม่เหล็ก สำหรับใส่ในยางขอบประตูตู้เย็น

                                  
Sitemap หมวดหมู่